Kan er bij uw kind sprake zijn van autisme?

Uw kind laat gedrag zien waarover u zich ongerust maakt. U wilt graag weten of er iets aan de hand is.

Autisme herken je aan specifiek gedrag. In deze test kunt u het gedrag van uw kind vergelijken met gedragskenmerken van kinderen met autisme. De uitslag is geen diagnose. Daarvoor is onderzoek nodig. Wel kunt u met deze test achterhalen of er redenen zijn om nader onderzoek te doen.

De test richt zich op kinderen tot en met 6 jaar. Er worden vragen gesteld over het gedrag van uw kind. Na de test krijgt u een advies. Daarin staat of het wel of niet verstandig is verder onderzoek te doen.

Het is belangrijk om vroegtijdig hulp te zoeken als er sprake is van een vorm van autisme. Hoe jonger het kind, hoe beter de resultaten, zo blijkt steeds meer uit de praktijk.

 

Dr. Leo Kannerhuis
Houtsniplaan 1a
6865 XZ Doorwerth
telefoon: 026 - 33 33 037

Naar de test